စိတ္ညစ္စရာေတြကိုု သယ္ပိုုးၿပီး ဘ၀ပ်က္မခံပါနဲ႕

စိတ္ညစ္စရာေတြကိုု သယ္ပိုုးၿပီး ဘ၀ပ်က္မခံပါနဲ႕
ဘ၀မွာ အျမဲတမ္းေပ်ာ္စရာေတြပဲ ရွိတာမဟုုတ္ဘဲ၊စိတ္ညစ္စရာေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုုတာကိုု က်မအေနနဲ႕လညး္ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ စိတ္ညစ္စရာေတြပဲအျမဲတမ္း ရွိေနတာေတာ႕မဟုုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုက စိတ္ညစ္စရာေတြကိုပဲ စြဲထင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါက က်မတို႔ကို ဘဝရဲ႕ အၾကပ္အတည္းထဲမွ ပိတ္ေလွာင္ၿပီး ထြက္ေပါက္မဲ့ေစပါတယ္။
အသက္ ၅၀အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ကိုု သင္ခန္းစာယူခဲ႕ဖူးတယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ အိမ္ေထာင္ကြဲပါတယ္။

ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုုေတာ႕သူ႕အိမ္ေထာင္ဘက္က
သူ႕သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ေဖာက္ျပန္ၾကတယ္။ အဲဒါကိုု သိၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာျဖစ္ၿပီး ကြဲၾကတယ္။ ကြဲတဲ႕အခ်ိန္မွာ သားနဲ႕သမီး ႏွစ္ဦးက်န္တယ္။ ႏွစ္ဦးမွာ တစ္ဦးက ေက်ာင္းၿပီးလိုု႕
လုုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ေနၿပီ၊ အငယ္က တကၠသိုုလ္တက္ေနၿပီ။ ႏွစ္ဦးစလံုုးဟာ ဖခင္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင္႕ပဲ မိခင္အေပၚဂရုုဏာသက္ၿပီး သူမနဲ႕ပဲ အတူတူေနေပးၾကတယ္။
အိမ္ေထာင္ကြဲလိုုက္တဲ႕ အမ်ိဳးသားက ေနာက္အိမ္ေထာင္လည္း မျပဳဘူး သူ႔မိဘအိမ္ေပၚ ျပန္သြားၿပီး တစ္ခုုလပ္ဘ၀နဲ႕ဒီအတိုုင္း ေနထိုုင္တယ္လုုိ႔သိရတယ္။

အမ်ိဳးသမီးက အိမ္ေထာင္ကြဲသြားေပမဲ႕ သူ႕ရဲ႕ခင္ပြန္းေဟာင္းအေၾကာင္းကိုု အျမဲတမ္း နားေထာင္တတ္တယ္။ ၿပီးရင္ ေဒါသေတြထြက္တယ္။ ၿပီးေတာ႕ ၀မ္းနည္းၿပီး ငိုုတယ္၊ ခင္ပြန္းရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈကိုု
ထပ္တလဲလဲေတြးၿပီး သူမကိုု သူမနာက်င္ေစတယ္။ ၿပီးေတာ႕ သူ႕ခင္ပြန္းေဟာင္းနဲ႕ ေယာကၡမေဟာင္းေတြ အျပစ္တင္တယ္၊ သူတုုိ႕နာမည္ေတြတပ္ၿပိီး ဆဲတယ္။


ၿပီးရင္ သူ႕ခင္ပြန္းေဟာင္းနဲ႕အဆက္အသြယ္ရွိတဲ႕သူေတြ၊ သူမနဲ႕ သိတဲ႕သူေတြကိုု ဆက္သြယ္ၿပီး သူ႕ခင္ပြန္းေဟာင္းအေၾကာင္း အတင္းေျပာတယ္။
အဲဒီလိုုနဲ႕အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ တစ္ေနကုုန္အိမ္မွာ ထိုုင္ၿပီး အျခားအလုုပ္မလုုပ္ႏိုုင္ဘူး၊ ခင္ပြန္းေဟာင္းရဲ႕အေၾကာင္းကိ စံုုစမ္းလိုုက္၊ ေဒါသထြက္လိုုက္၊ နာၾကည္းလိုုက္၊ အတင္းေျပာလိုုက္နဲ႕
သူမရဲ႕ေန႕ရက္တုုိ႕ကိုု ကုုန္ဆံုုးေစတယ္။

ညေနပိုုင္းမွာ လုုပ္ငန္းခြင္ကေန ျပန္လာတဲ႕သားနဲ႕ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ျပန္လာတဲ႕ သားသမီးေတြကိုုလည္း သူတိုု႕အေဖ ဘယ္ေလာက္ထိ
မေကာင္းေၾကာင္းေျပာတတ္တယ္။ သားသမီးေတြက ေန႔စဥ္နားေထာင္ရလိုု႕ မေျပာပါနဲ႕လိုု႕ေတာင္းပန္တဲ႕အခါ သားသမီးေတြနဲ႕ အဆင္မေျပျဖစ္တယ္။
အဲဒီလိုုနဲ႕အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီး ၅ ႏွစ္ အၾကာမွာသူတိုု႕ ဘ၀ေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။
သူ႕ခင္ပြန္းေဟာင္းဟာ သူ႔သားသမီးေတြကိုု ေတြ႕ခ်င္တဲ႕အခ်ိန္မွာ အျပင္ေခၚေတြ႕တယ္။ သားေနဖိုု႕ တိုုက္ခန္းတစ္ခန္း ၀ယ္ေပးတယ္။ သမီးအတြက္ လစဥ္ စရိတ္ေထာက္ပံ႕ေပးတယ္။

ဒါေပမဲ႕ သူ႕ဇနီးေဟာင္းနဲ႕ ျပန္မေပါင္းဘူး၊ ေနာက္အိ္မ္ေထာင္ျပဳသင္႔တဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြ႕ရင္ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္လိုု႕ဆံုုးျဖတ္ထားတယ္လိုု႕ သူ႕သားနဲ႕သမီးကိုု ေျပာပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးကေတာ႕ အသက္ ၅၀မွာ စိတ္က်ေရာဂါကိုု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားလာရတယ္။ အလုုပ္မလုုပ္ႏိုုင္၊ အျပင္မထြက္ႏိုုင္ဘူး၊ သူ႕ေဘးနားမွာ လူတစ္ေယာက္အျမဲေစာင္႔ၾကည္႔ေနဖိုု႕
လိုုအပ္တဲ႕ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။

သူ႔သားၾကီးဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳခါနီးမွ အဆင္မေျပတဲ႕စိတ္အေျခအေနကိုု ခံစားရၿပီး အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုုင္ေတာ႕ဘူး။ ဒါေပမဲ႕ အေမနားမွာ မေနႏိုုင္ေတာ႕လိုု႔
အိမ္ခြဲေနတယ္။ သမီးငယ္က ေက်ာင္းၿပီးေပမဲ႕ အေမကိုု ျပဳစုုေနရလိုု႕ လုုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ႏိုုင္ေတာ႕ဘူး။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကိုု စဥ္းစားတဲ႕အခါ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးၾကံဳရတဲ႕ျပႆနာဆိုုတာ အမ်ိဳးသမီးတိုုင္း ၾကံဳရႏိုုင္တဲ႕
ျပႆနာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီလိုု ၾကံဳရတိုုင္း အဲဒီအမ်ိဳးသမီးလိုုျဖစ္သြားႏိုုင္သလား။

စဥ္းစားၾကည္႔ပါတယ္။ လူတုုိင္းလူတိုုင္းဟာ ျပႆနာေတြနဲ႕ရင္ဆိုုင္ရေပမဲ႕ အဲဒီျပႆနာကိုု တုုန္႔ျပန္ပံုုကေတာ႕ မတူညီၾကပါဘူး။
ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ အမ်ိဳးသားရဲ႕ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင္႕ အိ္မ္ေထာင္ေရးနဲ႕မိသားစုုေရး ထိခိုုက္ပ်က္ဆီးခဲ႕ရတယ္။
အမ်ိဳးသားကေတာ႕ အဲဒီျပႆနာ ထဲကေန ရုုန္းထြက္ႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႕တယ္။ သူ႕ဘ၀ကိုု ျပႆနာထဲမွာ နစ္မထားဘူး။ ၾကိဳးစားၿပီး ရပ္တည္တယ္။အဲဒီအတြက္သူ႕ဘ၀ကေတာ႕ ေရွ႕ဆက္ႏိုုင္တယ္။


အမ်ိဳးသမီးက ေယာက်ာ္းကိုု အျပစ္တင္ေနတာနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ တန္ဖိုုးရွိတဲ႕ အခ်ိန္ေတြကိုု ကုုန္ေစတယ္။ ျပႆနာထဲမွာ သူမရဲ႕ဘ၀ကိုု နစ္ထားလိုုက္တယ္။ စိတ္က်ေရာဂါရတဲ႕အထိ ဘ၀ကိုု ပစ္ထားလိုုက္တယ္။
အဲဒီလိုု ေနထိုုင္လိုုက္တဲ႕အတြက္ သားနဲ႕သမီးရဲ႕ဘ၀ကိုု ေအာင္ျမင္ေအာင္ မပံ႕ပိုုးႏိုုင္ေတာ႕ပါဘူး။

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကိုု ေတြးမိတိုုင္း မိန္းမသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ႕အတြက္ သူမရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုုလည္း နားလည္မိတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အဲဒီလိုု ျပႆနာေတြကိုု အျမဲတမ္း သယ္ပိုုးထားတဲ႕စိတ္နဲ႕ ေရွ႕ဆက္ဖိုု႕လည္း မၾကိဳးစားသလိုု၊
အတိတ္ထဲမွာပဲ အဖန္ဖန္အလဲလဲက်ေရာက္ရင္း ထပ္တလဲလဲနာက်င္ခံစားရင္း ေနထိုုင္တာကိုုေတာ႕ သေဘာမက်ပါဘူး။
လူတုုိင္းဟာ ျပႆနာေတြနဲ႕ေတြ႕ရတာပဲ ၾကံဳရတာပဲ၊ ဒါကိုု အျမဲတမ္း သယ္ပိုုးထားစရာမွ မလိုုတာ။ အျမဲတမ္း အျပစ္တင္စရာလည္း မလိုုဘူး၊ အဲဒီလိုုပဲ ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုုလည္း ျပႆနာ တစ္စံုုတစ္ရာၾကံုုတဲ႕အခါ


အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္း ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆံုုး နည္းလမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖိုု႕ စဥ္းစားသင္႔တယ္လိုု႕ ယူဆမိပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုုယ္က မိခင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ႕အတြက ္ကိုုယ္႔စဥ္းစားမႈနဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ သားသမီးနဲ႕ မိသားစုုအေပၚကိုုေတာ႕ သက္ေရာက္မႈရွိတာပါပဲ။ ဒါကိုုလည္း ထည္႔ၿပီး စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအားေလးစားစြာျဖင့္ ခြက္ဒစ္ေပးပါသည္။