သမီးေလး ဗစ္တိုးရီးယားနဲ႔ မိသားစု အတြက္ အထူးေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားခ်က္

သမီးေလး ဗစ္တိုးရီးယားနဲ႔ မိသားစု တရား႐ုံးကို လာေရာက္ထြက္ဆိုတဲ့အခါ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ အထူးသျဖင့္ သမီးေလးရဲ႕ ဓာတ္ပုံနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကို မတင္ဖို႔ မီဒီယာေတြကို (ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိတာထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး) ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။

အကယ္၍မ်ား တင္လာခဲ့ရင္လည္း အဲဒီ ဓာတ္ပုံေတြကို မရွယ္ဖို႔ ေဖ့စ္ဘုတ္သုံးစြဲသူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ဒီအခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ စာနာမႈ၊ လူသားဆန္မႈ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ သမီေလး အနာဂတ္အတြက္ ဒါေလးေတာ့ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးပါ။

Please please do not post or share the picture(s) and video(s) of Victoria and her family. We, as a society, must do what we can to protect her future.

လို႔… ထက္ေနလင္းဦး အမည္ရွိတဲ့ ေဖ့ဘြတ္အေကာင့္ကေန သတိေပး ေမတၱာရပ္ခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

source : shwelight