ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္ႏိုင္သည့္ နကၡတ္အခ်ိန္အခါေကာင္း

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္ႏိုင္သည့္ ထီးနန္းသုံးအာယုစန္း နကၡတ္အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒီအခ်ိန္အခါျဖင့္ မိခင္ေလာင္းမ်ား သင့္ရင္ေသြးရတနာကို ခြဲစိတ္ေမြးဖြားရယူပါက လြန္စြာျပည့္စုံႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသည့္ ကေဋရွစ္ဆယ္ပိုင္ဆိုင္ႂကြယ္ဝေသာ သူေဌးသား-သမီး ရတနာကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္။ (ေရွးေခတ္က်မ္းဂန္ပါအသုံးအႏႈန္း)

ရင္ေသြးေမြးဖြားၿပီးသည္မွ အသက္(၈)ႏွစ္ အတြင္း မိဘမ်ား သုံးစြဲလို႔မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား ရရွိလာမည္။ သာမန္လူပင္ျဖစ္ပါေစ မုခ်သူေဌးသူႂကြယ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္။

ရင္ေသြး အသက္(၁၇)ႏွစ္မွ(၄၄)ႏွစ္အတြင္း ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳစဥ္မွာပင္ ကေဋရွစ္ဆယ္ႂကြယ္ဝေသာ မဟာသူေဌးမင္း အျဖစ္ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္။ လမ္းေလးခြက္ဆြဲေတာင္းစားေသာ သူေတာင္းစားပင္လွ်င္ ေန႔ခ်င္း-ညခ်င္းသူေဌးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အံ့ဖြယ္ ရတနာဓနပိုက္ဆံနကၡတ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ေမတၱာျဖင့္ ပညာဒါန တြက္ခ်က္ျဖန႔္ေဝေပးပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေထာင္ထြက္ မ်က္ႏွာမြဲ ဘဝမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိပ္တန္းပညာရွင္ ႂကြယ္ဝျပည့္စုံေသာ ပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ရွင္သန္လာႏိုင္ခဲ့ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နကၡတ္ မ်ားအနက္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း….

ဦးေဇယ်ာကို(နကၡတ္သိပၸံ) ၀၉၅၃ ၉၃၃၄၃ ၊ ၀၉၄၀၀ ၅၀၀၀၀၉